Vintage suitcase

by Julie Marlen Engel

Jeg fikk en helt fantastisk Vintage stresskoffert til jul.

Det kan se ut som om den er fra rundt 1970. Kofferten er hvit med rødt silkefor og har mange hemmelige rom og lommer . – En perfekt redaktørkoffert rett og slett.

Jeg mener at begrepet Vintage blir missbrukt i mange sammenhenger. Side2 har sin egen side2vintage. En side hvor folk kan kjøpe og selge klær og diverse.  Jeg mener at navnet er litt missvisende. Det er forskjell på Vintage og Second Hand.

Et plagg som er Vintage er fra tiårene 1920 til 1980. Altså mer enn 30 år gammelt. Det som er nyere enn 30 år er ikke Vintage, men Second Hand, som er et engelsk og finere ord på eid før, eller brukt. Vintage og Second Hand må nødvendigvis ikke være brukt av noen før, man får tak i Antikke, Vintage og Second Hand-klær som er i svært god stand.

Klær som er fra 1920 og tidligere kalles Antikke.
– Så vet du det.

Advertisements